Zasady przyznawania pomocy finansowej mieszkańcom Gminy Zabłudów poszkodowanych w wyniku klęsk żywiołowych realizowanych    2015-07-30

I. Przeznaczenie pomocy i podstawa prawna jej przyznania 1. Pomoc jest udzielana w formie zasiłku celowego przyznawanego na podstawie art. 39 ust .1-3 i art. 40 ustawy z dnia 12 marca...

71. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego   2015-07-30

Burmistrz Zabłudowa informuje, że w dniu 1 sierpnia br. o godz. 17.00 na terenie całej Polski zostaną włączone syreny alarmowe w związku z 71 rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego...

Złamane drzewa podczas huraganu – sposób postępowania właścicieli posesji    2015-07-30

W związku z licznymi zapytaniami, dotyczącymi usuwania zniszczonych i złamanych drzew na posesjach, które powstały podczas deszczu nawalnego i huraganu w dniu 19 lipca br., podajemy...

ZIO
odblaski