Złamane drzewa podczas huraganu – sposób postępowania właścicieli posesji


W związku z licznymi zapytaniami, dotyczącymi usuwania zniszczonych i złamanych drzew na posesjach, które powstały podczas deszczu nawalnego i huraganu w dniu 19 lipca br., podajemy informację o sposobie postępowania i formalnościach, koniecznych do przeprowadzenia w związku z w/w szkodami.

1. Drzewa wywrócone z korzeniami oraz złamane na wysokości poniżej 130 cm od ziemi właściciel usuwa bez zezwolenia i składania stosownego wniosku o zezwolenie na usunięcie drzew.  Wymagana jest jedynie pisemna informacja do urzędu o następującej treści:

„W dniu 19.07.2015 na działce nr.... w miejscowości.... w skutek huraganu zostały wywrócone drzewa (podać gatunek). Ponieważ zaistniała konieczność pilnego uprzątnięcia terenu, prace te wykonam we własnym zakresie.”

Do pisma można dołączyć również zdjęcie uszkodzonych drzew.

2. Na usunięcie pni drzew złamanych powyżej 130 cm od ziemi wymagane jest uzyskanie zezwolenia, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie przyrody. Druk wniosku jest do pobrania na stronie internetowej urzędu (BIP, zakładka „Druki i informacje o sposobie załatwiania spraw”  http://um-zabludow.pbip.pl/?event=informacja&id=9884) oraz osobiście w pokoju nr 215 UM w Zabłudowie.

Wniosek powinien zawierać szkic lub mapę z zaznaczonym fragmentem drzewa do wycinki oraz kopię dokumentu własności (akt notarialny, wypis z rejestru gruntu, wypis z ksiąg wieczystych, decyzja). W uzasadnieniu wniosku należy wpisać, iż do wycinki jest przeznaczony pień drzewa złamanego podczas huraganu, które nie rokuje szansy na przeżycie.   Złamaną część drzewa można uprzątnąć bez zezwolenia.
Powrót
  • Cheap basketball shoes
  • Cheap jerseys
  • cheap nfl jerseys wholesale
  • cheap hockey jerseys
  • air jordans for sale
  • cheap nhl jerseys
  • Cheap NFL Jerseys wholesale
  • cheap nhl jerseys
  • Wholesale Nfl Jerseys Free Shipping
  • cheap jordans for sale