Zgłoś się do projektu Hub of Talents


Nie trzymaj projektów w szufladzie, zaprezentuj je światu! Czekamy na takich jak Ty. W tworzenie platformy startowej „Hub of Talents” oraz realizację programu inkubacji zaangażowanych zostało ponad 50 podmiotów – jednostek samorządu terytorialnego, uczelni wyższych, funduszy kapitałowych, samorządów gospodarczych, klastrów, instytucji otoczenia biznesu oraz dużych przedsiębiorstw, które swoim wsparciem merytorycznym będą otaczały pomysłodawców. Podmioty te wyznaczyły swoich najbardziej doświadczonych ekspertów, którzy pomogą przygotować zweryfikowany rynkowo, rentowny i skalowalny model biznesowy produktów lub usług przedsiębiorców zakwalifikowanych do udziału w platformie, a następnie rozwinąć go – i podbić świat!

Po trwającym maksymalnie 10 miesięcy programie inkubacji, przedsiębiorca będzie wyposażony w profesjonalny model biznesowy, który w połączeniu z innowacyjnym produktem (usługą), da mu możliwość ubiegania się o bezzwrotną dotację na wejście na rynek i początkową fazę funkcjonowania start-upu.

Sam wybierasz miejsce

Dzięki współpracy BPN-T, Olsztyńskiego Parku Naukowo-Technologicznego, Elbląskiego Parku Technologicznego, Parku Naukowo-Technologicznego w Ełku, Parku Przemysłowego Łomża Sp. z o.o. oraz Parku Naukowo-Technologicznego Polska-Wschód w Suwałkach Sp. z o.o., młody innowator może wybrać najbardziej odpowiadające mu miejsce, w którym to pod okiem ekspertów i mentorów będzie miał szansę pracować nad rozwojem własnego projektu. W każdym z sześciu zaangażowanych miast odbędą się cykle inkubacji, a dodatkowo uczestnicy będą mogli liczyć na szereg udogodnień, przygotowanych dla nich przez władze lokalne. Przykładem jest inicjatywa miasta Suwałki, gdzie dzieci pomysłodawców będą miały pierwszeństwo przy przyjmowaniu do żłobków.

Partnerzy

Jako Lider zadbaliśmy o to, by platforma „Hub of Talents” w ramach programu akceleracyjnego zapewniała najwyższy poziom świadczonych usług szkoleniowych, mentoringowych, biznesowych, technologicznych i doradczych. Ten kompleksowo przygotowany program tworzy cały ekosystem startupowy, budując sieć powiązań młodych przedsiębiorców z władzami samorządowymi, doświadczonymi przedsiębiorcami, uczelniami oraz instytucjami otoczenia biznesu. W działania zostali zaangażowani zewnętrzni eksperci – specjaliści w danej dziedzinie technologicznej, a także inne instytucje otoczenia biznesu, fundusze VC, seedowe, aniołowie biznesu i inwestorzy oraz osoby z doświadczeniem wyniesionym ze startupów, które z sukcesem wprowadziły na rynek swój produkt. Co to oznacza? Uczysz się od najlepszych!

Z tak silnym wsparciem każdy innowator ma szansę w krótkim czasie przejść drogę od niedoświadczonego pomysłodawcy do świadomego swoich możliwości rynkowych pioniera, który działa na skalę globalną!

Co ponadto? Pomysłodawcom udostępniona zostanie także przestrzeń do pracy biurowej, aby pod okiem mentorów biznesowych efektywnie opracowywać swoje koncepcje.

Więcej informacji oraz rekrutacja na stronie: platformystartowe.gov.pl

Dokumentacja Hub of Talents

źródło: http://bpnt.inet.bpnt.bialystok.pl/zglos-sie-do-projektu-hub-of-talents

Powrót
  • Cheap basketball shoes
  • Cheap jerseys
  • cheap nfl jerseys wholesale
  • cheap hockey jerseys
  • air jordans for sale
  • cheap nhl jerseys
  • Cheap NFL Jerseys wholesale
  • cheap nhl jerseys
  • Wholesale Nfl Jerseys Free Shipping
  • cheap jordans for sale