Zawiadomienie o XXXV Sesji Rady Miejskiej w Zabłudowie


Or. 0002.7.1.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uprzejmie informuję, iż zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (t.jDz. U. z 2013 r. poz. 594.), zwołuję XXXV Sesję Rady Miejskiej VI kadencji na dzień 30 października 2014r o godzinie 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Zabłudowie.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie;

2. Przyjęcie porządku obrad;

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji;

4. Informacja Przewodniczącego Rady o działalności w okresie międzysesyjnym;

5. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym, a zwłaszcza z wykonania uchwał Rady;

6. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) wyrażenia zgody na objęcie Suwalska Specjalną Strefą Ekonomiczną gruntów stanowiących własność Samasz spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Mieście Zabłudów,

b) analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy Zabłudów,

c) przyjęcia "Wieloletniego programu współpracy Gminy Zabłudów z z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na lata2015 - 2017”,

d) przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Zabłudów,

e) zmian w budżecie gminy Zabłudów na 2014 rok,

f) rozpatrzenia wniosku sołectwa Tatarowce złożonego do funduszu sołeckiego;

7. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2013/2014;

8. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych za 2013 rok;

9. Interpelacje i zapytania radnych;

10. Wolne wnioski;

11. Zamknięcie obrad.

Przewodnicząca Rady

Teresa Teofilewicz
Powrót
  • Cheap basketball shoes
  • Cheap jerseys
  • cheap nfl jerseys wholesale
  • cheap hockey jerseys
  • air jordans for sale
  • cheap nhl jerseys
  • Cheap NFL Jerseys wholesale
  • cheap nhl jerseys
  • Wholesale Nfl Jerseys Free Shipping
  • cheap jordans for sale