ZAWIADOMIENIE O XIX SESJI RADY MIEJSKIEJ W ZABŁUDOWIE


Zabłudów,17 grudnia 2012r.

Or. 0002.7.1.2012

Uprzejmie informuję, iż zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zwołuję na dzień 28 grudnia 2012r, XIX Sesję Rady Miejskiej w Zabłudowie VI kadencji.

Posiedzenie odbędzie się o godzinie 900 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Zabłudowie.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie;

2. Przyjęcie porządku obrad;

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji;

4. Informacja Przewodniczącej Rady o działalności w okresie międzysesyjnym;

5. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym a zwłaszcza z wykonania uchwał Rady;

6. Podjęcie uchwał :

a) w sprawie podziału gminy Zabłudów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych,

b) w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawek opłaty za pojemniki,

c) w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

d) w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych w granicach stanowiących obszar Gminy Zabłudów,

e) w sprawie górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,

f) w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, ale powstają odpady komunalne,

g) w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,

h) w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Zabłudów,

i) zmian w budżecie gminy Zabłudów na 2012 rok;

7. Interpelacje i zapytania radnych;

8. Wolne wnioski;

9. Zamknięcie obrad.

Projekty uchwał będące przedmiotem obrad XIX seji udostępnione są w zakładce "Projekty uchwał" pod adresem:
http://um-zabludow.pbip.pl/?event=kategoria&id=684
Powrót
  • Cheap basketball shoes
  • Cheap jerseys
  • cheap nfl jerseys wholesale
  • cheap hockey jerseys
  • air jordans for sale
  • cheap nhl jerseys
  • Cheap NFL Jerseys wholesale
  • cheap nhl jerseys
  • Wholesale Nfl Jerseys Free Shipping
  • cheap jordans for sale