ZAWIADOMIENIE O XII SESJI RADY MIEJSKIEJ


Or.0002.12.1.2015

 

 

Uprzejmie informuję, iż zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym  (t.j Dz. U. z 2013 r. poz. 594.), zwołuję na dzień 30 grudnia 2015r, XII  Sesję Rady Miejskiej w Zabłudowie VII kadencji samorządu. Posiedzenie rozpocznie się o godzinie 900 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Zabłudowie.

 

Proponowany porządek obrad:

1.   Otwarcie;

2.   Przyjęcie porządku obrad;

3.   Przyjęcie protokołów  z  poprzedniej sesji;

4.   Informacja Przewodniczącego Rady o działalności w okresie międzysesyjnym;

5.   Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym a zwłaszcza z wykonania uchwał Rady;

6.   Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Planu gospodarki niskoemisyjnej”;

7.   Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie budżetu Gminy Zabłudów na 2016 rok;

8.   Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Zabłudów na lata 2016 – 2027;

9.   Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Planu Rozwoju Lokalnego na lata „2015 – 2020+”

10.        Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Nowej Woli;

11.        Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Zabłudów na 2015 rok;

12.        Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości;

13.        Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zastosowanie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu;

14.        Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty
i ustalenia stawki opłaty za pojemnik;

15.        Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wzoru deklaracji
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych w granicach stanowiących obszar Gminy Zabłudów;

16.         Przyjęci protokołów z kontroli Komisji Rewizyjnej;

17.        Interpelacje i zapytania radnych;

18.        Wolne wnioski;

19.        Zamknięcie obrad.

 

Projekty uchwał będące przedmiotem obrad XII sesji opublikowano na stornie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Zabłudowie  http://um-zabludow.pbip.pl/ w zakładce „Projekty uchwał”.

 

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Maciej Rogucki
Powrót
  • Cheap basketball shoes
  • Cheap jerseys
  • cheap nfl jerseys wholesale
  • cheap hockey jerseys
  • air jordans for sale
  • cheap nhl jerseys
  • Cheap NFL Jerseys wholesale
  • cheap nhl jerseys
  • Wholesale Nfl Jerseys Free Shipping
  • cheap jordans for sale