ZAWIADOMIENIE O V SESJI RADY MIEJSKIEJ W ZABŁUDOWIE


Or.0002.5.1.2015 
 
Uprzejmie informuję, iż zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (t.j Dz. U. z 2013 r. poz. 594.), zwołuję na dzień 24 marca 2015r, V  Sesję Rady Miejskiej w Zabłudowie VII kadencji samorządu.  Posiedzenie rozpocznie się o godzinie 900 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Zabłudowie.
 
Proponowany porządek obrad:
1.   Otwarcie;
2.   Przyjęcie porządku obrad;
3.   Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji;
4.   Informacja Przewodniczącego Rady o działalności w okresie międzysesyjnym;
5.   Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym a zwłaszcza z wykonania uchwał Rady;
6.   Wystąpienie Powiatowego Lekarza Weterynarii;
7.   Podjęcie uchwał w sprawie:
a)    udzielenia pomocy finansowej powiatowi białostockiemu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego,
b)   zmian w budżecie gminy Zabłudów na 2015 rok,
c)    zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Zabłudów na lata 2015 – 2025,
d)    zatwierdzenia planu opieki nad zwierzętami bezdomnymi,
e)    zarządzenia poboru niektórych należności w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso,
f)     określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Zabłudów,
g)    ustalenia opłat za zajęcie pasa drogowego,
h)    ustalenia regulaminu korzystania z hali sportowej w Zabłudowie,
i)     zmian w statucie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zabłudowie;
8.   Przyjęcie sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabłudowie
za 2014 rok;
9.   Przyjęcie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2014 roku;
10.        Uchwalenie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
na 2015 rok;
11.        Interpelacje i zapytania radnych;
12.        Wolne wnioski;
13.        Zamknięcie obrad.
 
 
 
PRZEWODNICZĄCY RADY

Maciej Rogucki
 
 Powrót
  • Cheap basketball shoes
  • Cheap jerseys
  • cheap nfl jerseys wholesale
  • cheap hockey jerseys
  • air jordans for sale
  • cheap nhl jerseys
  • Cheap NFL Jerseys wholesale
  • cheap nhl jerseys
  • Wholesale Nfl Jerseys Free Shipping
  • cheap jordans for sale