ZAWIADOMIENIE O VII SESJI RADY MIEJSKIEJ W ZABŁUDOWIE


Or.0002.7.1.2015
 
 
Uprzejmie informuję, iż zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (t.j Dz. U. z 2013 r. poz. 594.), zwołuję na dzień 28 maja 2015r, VII  Sesję Rady Miejskiej
w Zabłudowie VII kadencji samorządu.  
Posiedzenie rozpocznie się o godzinie 900 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Zabłudowie.
 
Proponowany porządek obrad:
1.   Otwarcie;
2.   Przyjęcie porządku obrad;
3.   Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji;
4.   Informacja Przewodniczącego Rady o działalności w okresie międzysesyjnym;
5.   Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym a zwłaszcza z wykonania uchwał Rady;
6.   Podjęcie uchwał:
a)    w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej,
b)   w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków w gminie Zabłudów,
c)    w sprawie zmiany Uchwały Nr V/26/2015 Rady  Miejskiej w Zabłudowie z dnia 24 marca 2015 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych,
d)    w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy,
e)    w sprawie zmian w budżecie gminy Zabłudów na 2015 rok,
f)     w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zarządzenia poboru niektórych należności w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso
7.   Interpelacje i zapytania radnych;
8.   Wolne wnioski;
9.   Zamknięcie obrad.
 
.
 
PRZEWODNICZĄCY RADY

Maciej Rogucki
 Powrót
  • Cheap basketball shoes
  • Cheap jerseys
  • cheap nfl jerseys wholesale
  • cheap hockey jerseys
  • air jordans for sale
  • cheap nhl jerseys
  • Cheap NFL Jerseys wholesale
  • cheap nhl jerseys
  • Wholesale Nfl Jerseys Free Shipping
  • cheap jordans for sale