ZASADY UDZIELANIA STYPENDIÓW UCZNIOM (STUDENTOM) ZA WYNIKI I OSIĄGNIĘCIA W NAUCE.


          Stypendia bedą przyznawane przez Zarząd Województwa Podlaskiego według zasad określonych w regulaminie stanowiącym załacznik do uchwały Nr X/100/07 Sejnmiku Województwa Podlaskiego z dnia 24 września 2007 roku w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów za wyniki i osiągnięcia w nauce (Dz. Urz. Woj. Podl.  Nr 222 poz. 2268).
Wnioski wraz z kserokopią dokumentów potwierdzających osiągnięcia ucznów w nauce w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, na który przyznaje się stypendium składa sie do dnia 15 lipca każdego roku, na formularzu określonym uchwałą Zarządu Wojwództwa Podlaskiego.
Szczegółowe informacje dotyczące zasad udzielania stypendiów znajduja się na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku:
www.wrotapodlasia.pl/pl/edukacja/stypendia/.
Powrót
  • Cheap basketball shoes
  • Cheap jerseys
  • cheap nfl jerseys wholesale
  • cheap hockey jerseys
  • air jordans for sale
  • cheap nhl jerseys
  • Cheap NFL Jerseys wholesale
  • cheap nhl jerseys
  • Wholesale Nfl Jerseys Free Shipping
  • cheap jordans for sale