XXV SESJA RADY MIEJSKIEJ


 Radni zwiększyli  wydatki na dokumentację projektową budowy sieci wodno - kanalizacyjnej oraz rozpatrzyli skargę na działalność Burmistrza Zabłudowa.   

 

 

 

      29 maja 2009r w Sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Zabłudowie miała miejsce XXV sesja Rady Miejskiej.

 Na sesji Radni podjęli  uchwały w sprawie:

 • zasad kształtowania nazewnictwa placów i ulic,
 • udzielenia bonifikaty przy sprzedaży lokalu mieszkalnego  w budynku przy ulicy A. Mickiewicza w Zabłudowie,
 • zmiany Planu Odnowy Miejscowości Kuriany;
 • zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji projektu systemowego „Odnaleźć siebie – program wsparcia społeczno – zawodowego dla osób objętych pomocą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabłudowie”,
 • ogłoszenia konsultacji w sprawie zmiany nazw miejscowości: Dawidowicze i Zagruszany – przeprowadzenie konsultacji zalecił Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji w piśmie z dnia 12 maja 2009r w związku z opinią Komisji Nazw Miejscowości i Obektów Fizjograficznych.
   

Ponadto rajcy miejscy zajęli stanowisko w sprawie  obszaru Natura 2000 oraz rozpatrzyli skargę na działalność Burmistrza.
Skargę złożyli mieszkańcy św. Osiedla Marii Magdaleny w Zabłudowie. Zdaniem mieszkańców tego osiedla roboty remontowe prowadzone na ulicy Manteuffla przeprowadzone są nie zgodnie z prawem a  wykopane wzdłuż ulicy rowy będą „utrudniać życie mieszkańcom”. Rada po rozpatrzeniu skargi nie znalazła podstaw do uznania jej za zasadną.


W uchwale zmieniającej budżet Gminy Zabłudów na 2009 rok Radni, na wniosek Burmistrza, jednogłośnie przyjęli zmiany polegające m.in. na zwiększeniu wydatków o kwotę 244.000 zł z przeznaczeniem na aktualizację dokumentacji  budowy sieci wodociągowej:  Krynickie – Solniki – Koźliki oraz  Nowosady - Żuki – Kowalowce w związku z połączeniem zadań budowy sieci wodociągowych i modernizacji systemu oczyszczania ścieków w nowe zadanie pn. „Modernizacja systemu wodno – kanalizacyjnego w Gminie Zabłudów”. Gmina Zabłudów będzie się ubiegać o dofinansowanie zadania  ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.  Jeżeli powyższy projekt uzyska dofinansowanie to wykonanie tego zadania planowane jest na lata 2009 – 2010.
„Modernizacja systemu wodno – kanalizacyjnego w Gminie Zabłudów” obejmie takie zadania jak: budowę w/w wodociągów oraz przebudowę kanalizacji  na ulicach Sikorskiego, Bielskiej i Podrzecznej wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Zabłudowie.


 Ponadto Rada zatwierdziła dwie uchwały umożliwiające Burmistrzowi realizację zadania pn. „Remont ulicy we wsi Rafałówka” , finansowanego w 50% z Regionalnego Programu Rozwoju Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013.

 

 

 

 

 

dodała: Joanna Jakoniuk

 

       
Powrót
 • Cheap basketball shoes
 • Cheap jerseys
 • cheap nfl jerseys wholesale
 • cheap hockey jerseys
 • air jordans for sale
 • cheap nhl jerseys
 • Cheap NFL Jerseys wholesale
 • cheap nhl jerseys
 • Wholesale Nfl Jerseys Free Shipping
 • cheap jordans for sale