XXVII( SESJA RADY MIEJSKIEJ W ZABŁUDOWIE


 Or. 0002.9 .1.2013

 

 

 

 

Uprzejmie informuję, iż zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zwołuję  XXVIII  Sesję Rady Miejskiej VI kadencji
na dzień 30 grudnia 2013r o godzinie 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego
w Zabłudowie.

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie;
 2. Przyjęcie porządku obrad;
 3. Przyjęcie protokołu  z  poprzedniej sesji;
 4. Informacja Przewodniczącego Rady o działalności w okresie międzysesyjnym;
 5. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym a zwłaszcza
  z wykonania uchwał Rady;
 6. Podjęcie uchwały w sprawie budżetu gminy Zabłudów na 2014 rok;
 7. Uchwalenie wieloletniej prognozy finansowej gminy Zabłudów na lata 2014 – 2025;
 8. Podjęcie uchwał w sprawie:

a)    w sprawie zmian w budżecie gminy Zabłudów na 2013 rok;

b)    w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych,

c)     w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi Białostockiemu z przeznaczeniem na dofinansowanie prac geodezyjnych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków obrębów ewidencyjnych z terenu gminy Zabłudów

d)    w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów miasta Zabłudów z przeznaczeniem pod zabudowę produkcyjno-usługową,

e)    w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność burmistrza Zabłudowa;

 1. Interpelacje i zapytania radnych;
 2. Wolne wnioski;
 3. Zamknięcie obrad.

 

.

 

Przewodnicząca Rady

Teresa Teofilewicz
Powrót
 • Cheap basketball shoes
 • Cheap jerseys
 • cheap nfl jerseys wholesale
 • cheap hockey jerseys
 • air jordans for sale
 • cheap nhl jerseys
 • Cheap NFL Jerseys wholesale
 • cheap nhl jerseys
 • Wholesale Nfl Jerseys Free Shipping
 • cheap jordans for sale