XXVII NADZWYCZAJNA SESJA RADY MIEJSKIEJ


Rajcy miejscy negatywnie zaopiniowali wniosek MSWiA w sprawie zmiany nazw miejscowości Dawidowicze i Zgruszany. Z przychylnością zaś spotkał się wniosek Burmistrza o zwiększenie wydatków budżetowych na dostosowanie boiska w Zabłudowie do wymogów stawianych klubom IV ligowym.

.

       Sesja nadzwyczajna została zwołana w związku ze zbliżającym się terminem udzielenia odpowiedzi na wniosek Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie zmiany nazw miejscowości .

W przeprowadzonych konsultacjach wśród mieszkańców wsi Dawidowicze i Zagruszany wzięło udział odpowiednio 63% i 67% uprawnionych do głosowania mieszkańców.
Po przeliczeniu przez komisje liczby głosów ważnych okazało się, że w Dawidowiczach wszyscy głosujący opowiedzieli się przeciw zmianie dotychczasowej nazwy miejscowości. W Zagruszanach za zmianą głosowała 1 osoba, 59 osób było przeciw.
W związku z faktem, że w konsultacjach uczestniczyło więcej niż 30% mieszkańców, Rada wydała negatywną opinię do wniosku Ministra, co oznacza, że nazwy miejscowości Dawidowicze i Zagruszany nie będą zmieniane.
 
       Podejmując uchwałę w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok, Rada przychyliła się do wniosku Burmistrza o zwiększenie wydatków w związku z koniecznością dostosowania boiska w Zabłudowie do wymogów stawianych klubom IV ligowym.
Zakres prac dostosowawczych obejmie:
    - Montaż monitoringu na obiekcie sportowym stanowiącym własność Gminy,
     - Zakup i montaż krzesełek na trybunach boiska,
W celu pokrycia kosztów w/w prac rozdysponowane zostały środki z rezerwy budżetowej w wysokości 41.000 zł.
 
        Ponadto Rada podjęła uchwałę w sprawie określenia środków z budżetu Gminy Zabłudów na realizację programów operacyjnych. W załączniku do uchwały wymieniono planowane do realizacji w latach 2007 – 2013 inwestycje, które w zamierzeniach mają być współfinansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. (uchwała niebawem będzie opublikowana na stronie BIP).

______________________________________

Joanna Jakoniuk
Powrót
  • Cheap basketball shoes
  • Cheap jerseys
  • cheap nfl jerseys wholesale
  • cheap hockey jerseys
  • air jordans for sale
  • cheap nhl jerseys
  • Cheap NFL Jerseys wholesale
  • cheap nhl jerseys
  • Wholesale Nfl Jerseys Free Shipping
  • cheap jordans for sale