XXIX SESJA RADY MIEJSKIEJ


Rada podjęła uchwałę intencyjną w sprawie zabezpieczenia wkładu własnego na realizację inwestycji, której celem jest remont ulic Kościelnej i Szkolnej w Zabłudowie.         

     28 września br miała miejsce XXIX sesja Rady Miejskiej w Zabłudowie.
Zgodnie z zaproponowanym przez Przewodniczącego Rady porządkiem obrad, radni rozpatrzyli i podjęli uchwały w następujących sprawach:

 • ustalenia warunków i trybu obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli,
 • wyrażenia zgody na dokonanie darowizny,
 • zabezpieczenia środków finansowych na realizację zadania pn. „Poprawa przejezdności i komunikacji w ruchu drogowym w mieście Zabłudów” ,
 • wyrażenia zgody na współdziałanie z Miastem Białystok przy realizacji zadania „Wykonanie badania morfologii odpadów w ramach projektu pn. Zintegrowany system gospodarki odpadami dla aglomeracji białostockiej",
 • ustalenia cen za deponowanie odpadów na składowisku odpadów komunalnych w Zabłudowie,
 • zmian w budżecie Gminy Zabłudów na 2009 rok.


         Szczególnie ważną uchwałą z punktu widzenia mieszkańców Zabłudowa jest uchwała dotycząca zabezpieczenia wkładu własnego na realizację zadania „Poprawa przejezdności i komunikacji w ruchu drogowym w mieście Zabłudów”. O dofinansowanie tego Programu Burmistrz złożył w dniu 30 września br wniosek do Narodowego Programu Naprawy Dróg Lokalnych. na lata 2008 – 2011. Program zakłada remont ulic Kościelnej i Szkolnej w Zabłudowie. Całkowity koszt tego zadania w 2010 roku wyniesie 1.286.741 zł, z czego wkład własny gminy stanowić będzie 50%.

        Na sesji ustalona została również stawka za deponowanie odpadów na wysypisku śmieci w Zabłudowie. Z wnioskiem o ustalenie ceny na poziomie 230 zł za tonę zwróciła się do władz gminy firma MPO z Białegostoku, która jest administratorem składowiska w Zabłudowie.

Radni zapoznali się z czynnikami wpływającymi na tak wysoki wzrost ceny i po dokonaniu ich analizy zatwierdzili stawkę w wysokości 220 zł za tonę odpadów. Znaczną część przyjętej stawki stanowi opłata środowiskowa – 100zł, którą MPO musi uiszczać do Urzędu Marszałkowskiego.

         Gmina Zabłudów, jako uczestnik porozumienia zawartego w ramach projektu pn. „Zintegrowany system gospodarki odpadami dla aglomeracji białostockiej” zobowiązała się do pokrycia kosztów badania morfologii odpadów w wysokości 6.000 zł. W wyniku przeprowadzonych badan możliwe będzie określenie wysokości kosztów i technologii unieszkodliwiania zgromadzonych na wysypisku nieczystości.

 

 

 

 
 

Szczegóły pozostałych uchwał podjętych na XXIX sesji dostępne są na stronie: http://um-zabludow.pbip.pl/index.php?event=kategoria&id=590  

 

 

 

 

 Protokół z sesji niebawem dostępny będzie na stronie BIP  w zakładce: Strona główna »»Rada Miejska w Zabłudowie >> Sesje Rady >> Protokoły z obrad sesji >> Protokoły z obrad sesji Rady Miejskiej V kadencji

 

 

 

 


 

Joanna Jakoniuk


 

 

 


J. Jakoniuk

 
Powrót
 • Cheap basketball shoes
 • Cheap jerseys
 • cheap nfl jerseys wholesale
 • cheap hockey jerseys
 • air jordans for sale
 • cheap nhl jerseys
 • Cheap NFL Jerseys wholesale
 • cheap nhl jerseys
 • Wholesale Nfl Jerseys Free Shipping
 • cheap jordans for sale