W POŁOWIE WRZEŚNIA URUCHOMIONY ZOSTAŁ GEOPORTAL POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO


 Ułatwienie w dostępie do informacji geodezyjnych i geoprzestrzennych w powiecie białostockim
 
       W połowie września uruchomiony został GEOPORTAL Powiatu Białostockiego, do którego dostęp można uzyskać pod adresem:   http://bialystok.geoportal2.pl . Zawiera on informacje katastralne prezentowane na tle ortofotomapy i granic administracyjnych, które umożliwiają zapoznanie się z zasobem geodezyjno-kartograficznym będącym w posiadaniu Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.
Część informacji wyświetla się w trybie publicznym (dostępnym dla każdego użytkownika, m.in. działki i ich numery w poszczególnych obrębach), część dostępna jest wyłącznie w połączeniu chronionym po zainstalowaniu certyfikatu, który można uzyskać za pośrednictwem tej strony.
Celem powstania geoportalu jest ułatwienie pozyskiwania niektórych danych przestrzennych nie tylko przez zainteresowanych mieszkańców powiatu białostockiego, ale także potencjalnych inwestorów. Informacje zawarte w geoportalu mogą ułatwić podjęcie decyzji, co do miejsca lokalizacji lub nabycia nieruchomości, zaś dane ogólne o infrastrukturze urządzeń podziemnych pozwolą na właściwą ocenę wartości nieruchomości. Nakładki w postaci wizualizacji struktury własności i użytkowania gruntów ułatwią decyzje potencjalnym nabywcom.
Kolejnym istotnym odbiorcą danych zawartych w geoportalu będą jednostki wykonawstwa geodezyjnego, mogące online zarówno zgłaszać prace geodezyjne na konkretnym terenie, jak i pozyskiwać szczegółowe dane, np. dane o punktach osnów geodezyjnych, treści numerycznej mapy zasadniczej, danych przedmiotowych o poszczególnych działkach i budynkach.
I wreszcie pracownicy gmin, komórek organizacyjnych starostwa, architektury, ochrony środowiska,  nadzoru budowlanego, zarządu dróg, instytucje branżowe (wodociągi, gazownia, telekomunikacja w zakresie weryfikacji danych wykazanych na mapach numerycznych) itp., a także instytucje upoważnione przepisami prawa uzyskają dostęp do danych szczegółowych w zakresie operatu ewidencji gruntów i budynków oraz danych z numerycznej mapy zasadniczej. Należy jednak pamiętać, iż wszystkie te informacje nie mogą być traktowane jako dane urzędowe, a jedynie dane informacyjne – dokumenty upoważniające do podjęcia czynności urzędowych wydawane są na wniosek przez PODGIK w Białymstoku po dokonaniu opłaty przewidzianej w cennikach opublikowanych w formie rozporządzenia.
Dyrektor Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej zapewnia, że geoportal będzie sukcesywnie uzupełniany, jednak z uwagi na to, iż powiat białostocki jest największym powiatem w Polsce, potrwa to z pewnością kilka lat. Jednak już dziś jest on narzędziem do uzyskania wielu danych – szybciej, sprawniej i w dowolnym czasie.
Adres geoportalu powiatu białostockiego:   http://bialystok.geoportal2.pl  dostępny jest również ze strony www.podgik.bialystok.pl oraz www.powiatbialostocki.pl.
 Powrót
  • Cheap basketball shoes
  • Cheap jerseys
  • cheap nfl jerseys wholesale
  • cheap hockey jerseys
  • air jordans for sale
  • cheap nhl jerseys
  • Cheap NFL Jerseys wholesale
  • cheap nhl jerseys
  • Wholesale Nfl Jerseys Free Shipping
  • cheap jordans for sale