WYWÓZ NIECZYSTOŚCI STAŁYCH I PŁYNNYCH - OBOWIĄZKI MIESZKAŃCÓW


 Właściciele posesji mają obowiązek podpisania umowy na wywóz śmieci oraz nieczystości ciekłych (szamba), w przypadku gdy w brak jest sieci kanalizacyjnej
 Informujemy, iż zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach:
„Właściciele nieruchomości, wykonując obowiązek pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych,  są obowiązani do udokumentowania w formie umowy na  korzystania z usług wykonywanych przez:
1) gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
lub
2) gminna jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, wpisanego do rejestru działalności regulowanej”
               Na terenie Gminy Zabłudów działają następujące podmioty w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych:
1.    MPO Spółka z o.o., ul. 27 Lipca 62, 15 – 950 Białystok,
2.    Usługi Asenizacyjne Bogdan Zawadzki, ul. Pieczurki 38, 15 – 198 Białystok,
3.    MB Mirosław Bielawski, ul. Podleśna 6, 15 – 509 Białystok – Sobolewo,
4.    Wywóz nieczystości płynnych Andrzej Łukaszuk, ul. Swobodna 54/33, 15 – 756 Białystok,
5.    Anna Raducha, ul. Trawiasta 49, 15 - 161 Białystok.

                Na terenie Gminy Zabłudów działają następujące podmioty w zakresie wywozu odpadów komunalnych:
1.    MPO Spółka z o.o., ul. 27 Lipca 62, 15 – 950 Białystok,
2.    CZYŚCIOCH Sp. z o.o., ul. Kleeberga 20, 15 – 691 Białystok,
3.    CZYŚCIOCH Bis, ul. Mjr Hubala 18, 16 – 400 Suwałki,
4.    ASTWA Sp. z o.o., ul. Kombatantów 4, 15 – 102 Białystok,
5.    Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Hajnówce, ul. Łowcza 4, 17 – 200 Hajnówka,
6.    MPK Sp. z o.o., ul. Kołobrzeska 5, 07 – 401 Ostrołęka.Powrót
  • Cheap basketball shoes
  • Cheap jerseys
  • cheap nfl jerseys wholesale
  • cheap hockey jerseys
  • air jordans for sale
  • cheap nhl jerseys
  • Cheap NFL Jerseys wholesale
  • cheap nhl jerseys
  • Wholesale Nfl Jerseys Free Shipping
  • cheap jordans for sale