URZĄD MIEJSKI W ZABŁUDOWIE ZAMIERZA UDZIELIC ZAMÓWIENIA NA OPIEKĘ WETERYNARYJNĄ ORAZ OPIEKE NAD ZWIERZĘTAMI GOSPODARSKIMI


Urząd Miejski w Zabłudowie zamierza udzielić zamówienia na opiekę nad zwierzętami gospodarskimi pozostającymi bez właściciela. 
            Oferent powinien dysponować pomieszczeniami umożliwiającymi przechowywanie zwierząt gospodarskich. Do obowiązków przechowującego należy karmienie zwierząt oraz zapewnienie dobrych warunków przebywania zgodnie z dobrą praktyka gospodarską.
                    Władze gminy zamierzaja równiez udzielic zamówienia na doraźną opiekę weterynaryjną dla bezdomnych zwierząt w zakresie:
1.      Sterylizacji i kastracji;
2.      Usypiania ślepych miotów;
3.      Zapewnienie opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt wolno żyjących, bezdomnych a także posiadających właściciela w przypadkach, gdy kontakt z nim jest niemożliwy a zwierzę wymaga natychmiastowej pomocy;
4.      Opiekę weterynaryjną lub określenie stanu zdrowia zwierząt dzikich.
Termin składania ofert mija 7 marca 2012r.
Więcej informacji na stronach:Powrót
  • Cheap basketball shoes
  • Cheap jerseys
  • cheap nfl jerseys wholesale
  • cheap hockey jerseys
  • air jordans for sale
  • cheap nhl jerseys
  • Cheap NFL Jerseys wholesale
  • cheap nhl jerseys
  • Wholesale Nfl Jerseys Free Shipping
  • cheap jordans for sale