SUSZA W ROLNICTWIE


 
W województwie podlaskim w ponad siedemdziesięciu gminach powołano komisje do szacowania strat spowodowanych suszą. Niestety nie dotyczy to naszej gminy.
 
Burmistrz Zabłudowa dwukrotnie, 22 lipca i ponownie 11 sierpnia, występował z urzędu do Wojewody Podlaskiego z wnioskiem o powołanie komisji, niestety oba wnioski zostały odrzucone. Podobnie sytuacja przedstawia się w gminach ościennych, Juchnowcu Kościelnym, Gródku czy Michałowie.
Komisje do szacowania strat spowodowanych suszą powoływane są na podstawie monitoringu, prowadzonego przez Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach. Stan zagrożenia suszą określany jest na podstawie oceny wartości klimatycznego bilansu wodnego (KBW).
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 11 kwietnia 2010 r. w sprawie wartości klimatycznego bilansu wodnego dla poszczególnych gatunków roślin uprawnych i gleb oraz definicji suszy określonej w ustawie z 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich suszę oznaczają szkody spowodowane wystąpieniem klimatycznego bilansu wodnego (KBW) poniżej określonej wartości dla poszczególnych gatunków lub grup roślin uprawnych oraz gleb w dowolnym sześciodekadowym okresie od 1kwietnia do 30 września danego roku.
W odpowiedzi na wniosek Burmistrza Zabłudowa Podlaski Urząd Wojewódzki poinformował, iż z prowadzonego monitoringu suszy „w ostatnim okresie raportowania przez IUNG w Puławach nie stwierdza  zagrożenia wystąpienia suszy rolniczej na obszarze gminy Zabłudów, pomimo ujemnych wartości KBW…” oraz że dla żadnej uprawy w tej gminie nie zostały przekroczone wartości krytyczne określające suszę rolniczą.
 
Wydaje się jednak, że przepisy w żaden sposób nie przystają do rzeczywistości. Na polach ewidentnie widać usychające uprawy i u wielu rolników zbiory w tym roku będą dramatycznie niskie albo żadne.
Pomimo braku decyzji o powołaniu komisji oceniającej straty w uprawach spowodowanych suszą wciąż przyjmujemy wnioski od rolników, licząc na zmianę decyzji ministerstwa rolnictwa i przyznanie pomocy gospodarstwom szczególnie poszkodowanym przez suszę.
 
 
 Powrót
  • Cheap basketball shoes
  • Cheap jerseys
  • cheap nfl jerseys wholesale
  • cheap hockey jerseys
  • air jordans for sale
  • cheap nhl jerseys
  • Cheap NFL Jerseys wholesale
  • cheap nhl jerseys
  • Wholesale Nfl Jerseys Free Shipping
  • cheap jordans for sale