Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Zabłudów na lata 2010 - 2032


Realizując "Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Zabłudów na lata 2010 - 2032" Gmina Zabłudów planuje przygotowanie wniosku do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku o dofinansowanie kosztów związanych z usuwaniem i unieszkodliwieniem wyrobów zawierających azbest.

Wnioski mogą składać osoby fizyczne posiadające tytuł prawny do nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Zabłudów, stowarzyszenia, fundacje, kościoły i związki wyznaniowe oraz wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe planujące w 2016 r. usunięcie wyrobów zawierających azbest ze swoich posesji. Wnioski należy zgłaszać w terminie do 08 stycznia 2016 r.

Dofinansowanie może obejmować do 100% kosztów:

- demontażu pokrycia lub innych wyrobów zawierających azbest,

- zbierania, transportu odpadu niebezpiecznego z miejsca rozbiórki do miejsca unieszkodliwienia,

- unieszkodliwiania lub zabezpieczenia odpadów zawierających azbest.

Wzór wniosku wraz z załącznikami można otrzymać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zabłudowie (Referat Gospodarki Komunalnej), gdzie należy złożyć wniosek, bądź pobrać wniosek ze strony internetowej http://um-zabludow.pbip.pl/index.php?event=informacja&id=13063 .

Osoba do kontaktu w razie jakichkolwiek pytań: Małgorzata Zieniewicz, Referat Gospodarki Komunalnej, tel. 85 7188 669.
Powrót
  • Cheap basketball shoes
  • Cheap jerseys
  • cheap nfl jerseys wholesale
  • cheap hockey jerseys
  • air jordans for sale
  • cheap nhl jerseys
  • Cheap NFL Jerseys wholesale
  • cheap nhl jerseys
  • Wholesale Nfl Jerseys Free Shipping
  • cheap jordans for sale