POMOC W RAMACH DZIAŁANIA 4.1/413 „WDRAŻANIE LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU” W RAMACH DZIAŁANIA 413 „MAŁYCH PROJEKTÓW”, TJ. OPERACJI, KTÓRE NIE ODPOWIADAJĄ WARUNKOM PRZYZNANIA POMOCY W RAMACH OSI 3 ALE PRZYCZYNIAJĄ SIĘ DO OSIĄGNIĘCIA CELÓ


Zarząd Województwa Podlaskiego
podaje do publicznej wiadomości informację o możliwości składania
wniosków o przyznanie pomocy w ramach Działania 4.1/413  „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w ramach działania 413 „małych projektów”, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej operacji objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

za pośrednictwem
Stowarzyszenia „Sąsiedzi”

Termin składania wniosków:
od 12.08.2011 r. do 09.09.2011 r.

Miejsce składania wniosków:
Wnioski wraz z załącznikami w 3 egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej należy składać osobiście w Biurze Stowarzyszenia „Sąsiedzi” ul. Polowa 16, 18-400 Łomża, od poniedziałku do piątku w godz. 7.30.-15.30


Limit  dostępnych środków :                325 000,00 zł

Aby operacja została wybrana do finansowania musi otrzymać minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru operacji przez LGD - minimum 60% pkt.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru, w tym kryteria wyboru operacji i wykaz niezbędnych dokumentów wraz z formularzem wniosku o przyznanie pomocy, dostępne             są,  w siedzibach oraz na stronach internetowych następujących instytucji:
•  Stowarzyszenie „Sąsiedzi”: ul. Polowa 16, 18-400 Łomża, tel. (86) 47 35 335; strona internetowa 
www.lgd-sasiedzi.pl w zakładce „Nabory wniosków"  
• Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego: ul. Gen. Franciszka Kleeberga 20, 15-691 Białystok, tel. (85) 74-97-628, strona internetowa
www.wrotapodlasia.pl w zakładce „PROW 2007-2013”.

Informacje udzielane są w Biurze Stowarzyszenia „Sąsiedzi”, ul. Polowa 16, 18-400 Łomża,– tel.(086) 473 35 335, e-mail: lgdsasiedzi@gmail.com
Powrót
  • Cheap basketball shoes
  • Cheap jerseys
  • cheap nfl jerseys wholesale
  • cheap hockey jerseys
  • air jordans for sale
  • cheap nhl jerseys
  • Cheap NFL Jerseys wholesale
  • cheap nhl jerseys
  • Wholesale Nfl Jerseys Free Shipping
  • cheap jordans for sale