POMOC DLA MIKROPRZEDSIĘBIORSTW


         Zarząd Województwa Podlaskiego ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 działanie 1.4 Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw, poddziałanie 1.4.1 Mikroprzedsiębiorstwa. W ramach konkursu można uzyskać dotację na utworzenie nowego lub rozbudowę istniejącego przedsiębiorstwa. Minimalna wartość projektu nie może być mniejsza niż 30 tys. zł kosztów kwalifikowalnych. Mikroprzedsiębiorcy mogą uzyskać zwrot do 70% poniesionych kosztów, przy czym maksymalna kwota dofinansowania nie może przekroczyć 500 tys. zł.

         Z ubiegania się o środki w tym konkursie wyłączone są osoby podlegające ubezpieczeniu w KRUS, firmy z branży turystycznej oraz mikroprzedsiębiorcy objęci pomocą w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” w 3 Osi priorytetowej PROW. Szczegółowe zasady możliwości uzyskania dofinansowania określa dokumentacja konkursowa.

         Jako udogodnienie dla potencjalnych wnioskodawców, Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego przygotował „kwalifikator kryteriów”, który pozwala na wstępną analizę i ogólną ocenę wniosku pod kątem spełnienia kryteriów konkursu, a tym samym na ocenę szansy na uzyskanie dofinansowania.

        Pełna dokumentacja konkursowa oraz „kwalifikator kryteriów” dostępne są na stronie internetowej http://www.rpowp.wrotapodlasia.pl/?showNewsPlus=367

       Wnioski o dofinansowanie można składać w terminie od 7 lipca do 31 sierpnia br.
Powrót
  • Cheap basketball shoes
  • Cheap jerseys
  • cheap nfl jerseys wholesale
  • cheap hockey jerseys
  • air jordans for sale
  • cheap nhl jerseys
  • Cheap NFL Jerseys wholesale
  • cheap nhl jerseys
  • Wholesale Nfl Jerseys Free Shipping
  • cheap jordans for sale