PODNIESIENIE ATRAKCYJNOŚCI I JAKOŚCI SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO - PROJEKT REALIZOWANY W RAMACH POKL


              Starostwo Powiatowe w Białymstoku informuje, iż otrzymało dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego na realizację w roku szkolnym 2009/2010 zajęć pozalekcyjnych w ramach następujących projektów: 

1)  SZEROKIE HORYZONTY DLA TECHNIKÓW”  Nr projektu: WND-POKL.09.02.00-20-009/08

 

Realizator projektu: 

Zespół Szkół Mechanicznych im. Stefana Czarnieckiego w Łapach

ul. Wł. Sikorskiego 68, 18-100 Łapy, tel./fax (085) 715-28-21

www.fajnaszkola.net   |   zsm@fajnaszkola.net

 

Łączna wartość projektu:  185.635,00 zł, w tym:

-      dofinansowanie: 158.025,00 zł

-      wkład własny niepieniężny: 27.610,00 zł

 

Termin realizacji projektu: 01.08.2009 - 30.09.2010 r.

 

Planowana liczba uczestników projektu:  265 uczniów z Zespołu Szkół Mechanicznych w Łapach.

 

W ramach projektu zrealizowane zostaną następujące zajęcia:

-      Zajęcia wyrównawcze z przedmiotów mechanicznych dla technika

-      Media w szkole - program Public Relations dla techników elektroników i informatyków

-      Zajęcia z matematyki dla technika informatyka

-      Matematyka wokół nas - zajęcia wyrównawcze dla technika mechanika

-      Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego dla technika mechanika

-      Angielski w moim życiu zawodowym – zajęcia dla technika informatyka

-      Przygotuj się na sukces - doradztwo zawodowe - zajęcia dla technika mechanika, informatyka

-      Kreatywny uczeń - aktywny absolwent, doradztwo dla klas maturalnych technikum - technik elektronik, mechanik

-      Zajęcia wyrównawcze z wychowania fizycznego dla uczniów technikum

-      Zajęcia z piłki ręcznej dla uczniów technikum

-      Koszykówka – zajęcia rekreacyjne dla uczniów technikum

-      Warsztaty wyrównawcze z języka polskiego dla technika mechanika, elektronika

 

Planowany termin naboru uczestników do w/w projektu: wrzesień 2009 r.

 

2)  TACY SAMI, A PRZEPAŚĆ MIĘDZY NAMI”   Nr projektu: WND-POKL.09.02.00-20-010/08

 

Realizator projektu: 

Centrum Edukacji w Supraślu

ul. J. Piłsudskiego 64, 16-030 Supraśl, tel./fax (085) 718-36-16

www.suprasl.edu.pl   |   ce.suprasl@gmail.com

 

Łączna wartość projektu: 195.415,00 zł, w tym:

-      dofinansowanie: 167.065,00 zł

-      wkład własny niepieniężny: 28.350,00 zł

 

Termin realizacji projektu: 01.08.2009 - 30.09.2010 r.

 

Planowana liczba uczestników projektu: 75 uczniów z Centrum Edukacji w Supraślu.

 

W ramach projektu zrealizowane zostaną następujące zajęcia:

-      Pakiet podnoszący kwalifikacje zawodowe dla technika mechanika (w tym: kurs AutoCad)

-      Pakiet podnoszący kwalifikacje zawodowe dla technika hodowcy koni (w tym: kurs Przodownik Turystyki Jeździeckiej)

-      Pakiet podnoszący kwalifikacje zawodowe dla technika hotelarza (w tym: kurs kelner-barman)

-      Pakiet podnoszący kwalifikacje zawodowe dla technika mechanizacji-rolnictwa (w tym: kurs spawacza)

-      Pakiet podnoszący kwalifikacje zawodowe dla technika informatyka (w tym: szkolenie z grafiki komputerowej)

 

Planowany termin naboru uczestników do w/w projektu: wrzesień 2009 r.

 

 

Wszystkie w/w projekty są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Szczegółowe informacje (w tym dokumenty rekrutacyjne) dotyczące w/w projektów będą dostępne w najbliższym czasie na stronie internetowej i tablicach ogłoszeń: Starostwa Powiatowego w Białymstoku oraz realizatorów poszczególnych projektów.

                


Powrót
  • Cheap basketball shoes
  • Cheap jerseys
  • cheap nfl jerseys wholesale
  • cheap hockey jerseys
  • air jordans for sale
  • cheap nhl jerseys
  • Cheap NFL Jerseys wholesale
  • cheap nhl jerseys
  • Wholesale Nfl Jerseys Free Shipping
  • cheap jordans for sale