PODATKI W GMINIE ZABŁUDÓW NIE WZROSNĄ


Gmina Zabłudów pokryje koszt kursu linii autobusu 101 od granic Miasta Białegostoku do pętli w Kurianach.

       XXXI nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Zabłudowie została zwołana głównie w celu podjęcia przez Radę uchwały upoważniającej Burmistrza do podpisania porozumienia między-gminnego, powierzającego Miastu Białystok zadanie własne Gminy w zakresie lokalnego transportu zbiorowego. Zgodnie z zawartym porozumieniem Gmina Zabłudów pokryje koszt kursu linii autobusu 101 od granic Miasta do pętli w Kurianach. Miesięczny koszt utrzymania kursów  MPK wyniesie 6.000 zł.. Podobne porozumienia z Miastem Białystok zawarły tez inne gminy na terenie, których MPK realizuje swoje usługi.
Na tej samej sesji Rada podjęła tez szereg uchwał podatkowych. Radni przychylili się do propozycji Burmistrza i pozostawili stawki podatku w wysokości ustalonej przed rokiem. Nieznacznie wzrosną tylko stawki w podatku od środków transportowych. Zmiana wynika ze wzrostu stawek minimalnych na 2010 rok ogłoszonych przez Ministra Finansów.
Konieczność podjęcia uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych oraz uchwał w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych podyktowana była aktualizacja obowiązującej podstawy prawnej. Pozostałe przepisy w/w uchwałach pozostają bez zmian.
Na zakończenie obrad Radni rozpatrzyli dwie skargi na Burmistrza Zabłudowa. Skargi dotyczyły niewłaściwego przeprowadzenia wyborów sołtysa we wsi Pasynki oraz wykonania podłączenia do sieci wodociągowej. Po rozpatrzeniu obie skargi zostały przez Radę uznane za niezasadne.

 
     Uchwały podjęte na XXXi sesji są dostępne na stronie BIP Urzędu Miejskiego
w Zabłudowie.


Joanna Jakoniuk
Powrót
  • Cheap basketball shoes
  • Cheap jerseys
  • cheap nfl jerseys wholesale
  • cheap hockey jerseys
  • air jordans for sale
  • cheap nhl jerseys
  • Cheap NFL Jerseys wholesale
  • cheap nhl jerseys
  • Wholesale Nfl Jerseys Free Shipping
  • cheap jordans for sale