Obwieszczenie w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych


UCHWAŁA Nr 5/2014

MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ

w Zabłudowie

z dnia 24 października 2014 r.

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

Na podstawie art. 182 § 1 pkt. 2 i § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) Miejska Komisja Wyborcza w Zabłudowie uchwala,
co następuje:

§1. Powołuje się Obwodowe Komisje Wyborcze w Gminie Zabłudów w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. zgodnie z brzemieniem załącznika Nr 1 do uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Zabłudowie oraz zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Zabłudowie

skład komisji (kliknij)
Powrót
  • Cheap basketball shoes
  • Cheap jerseys
  • cheap nfl jerseys wholesale
  • cheap hockey jerseys
  • air jordans for sale
  • cheap nhl jerseys
  • Cheap NFL Jerseys wholesale
  • cheap nhl jerseys
  • Wholesale Nfl Jerseys Free Shipping
  • cheap jordans for sale