OGŁOSZENIE O UDZIELENIU DOTACJI NA PROWADZENIE ZAJĘĆ SOCJOTERAPEUTYCZNYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY


Zabłudów, 30.01.2012 r.
 
 
 
Or.524.22.2011
 
 
         O G Ł O S Z E N I E
 
 
            W wyniku przeprowadzonego na podstawie Zarządzania Burmistrza Zabłudowa
Nr VI/152/2011 z dnia 29 grudnia 2011r. postępowania konkursowego ofert na powierzenie wykonania zadań publicznych z zakresu prowadzenia zajęć socjoterapeutycznych dla dzieci
i młodzieży z terenu Gminy Zabłudów w 2012 r. Burmistrz Zabłudowa przyznał dotację
w wysokości 47.000 zł:
-        STOWARZYSZENIU SPOŁECZNO – EDUKACYJNEMU „PANORAMA”,
16-060 Zabłudów, ul. Bielska 5.Powrót
  • Cheap basketball shoes
  • Cheap jerseys
  • cheap nfl jerseys wholesale
  • cheap hockey jerseys
  • air jordans for sale
  • cheap nhl jerseys
  • Cheap NFL Jerseys wholesale
  • cheap nhl jerseys
  • Wholesale Nfl Jerseys Free Shipping
  • cheap jordans for sale