OGŁOSZENIE O SPRZEDAZY DREWNA OPAŁOWEGO


OGŁOSZENIE
Urząd Miasta w Zabłudowie posiada do sprzedaży drewno opałowe gatunek sosna w ilości:
 
- 8,12 m³ za cenę 559,17 zł brutto (słownie: pięćset pięćdziesiąt dziewięć złotych 17/100)
 
Osoby zainteresowane proszone są o składanie ofert w sekretariacie tut. urzędu ul. Rynek 8, 16-060 Zabłudów do dnia 05.08.2011 r. do godz. 1000 w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Zakup drewna”. Z oferentem, który zaproponuje najkorzystniejszą cenę zostanie podpisana stosowna umowa kupna-sprzedaży.
 
Zainteresowanych wskazaniem miejsca gdzie znajduje się drzewo proszę o kontakt z P. Adamem Andrejczukiem - inspektorem Referatu Rolnictwa i Gospodarki Gruntami pok. nr 215 II p. tel. 85 7188-100 wew. 39 w godz. 700-1500  Powrót
  • Cheap basketball shoes
  • Cheap jerseys
  • cheap nfl jerseys wholesale
  • cheap hockey jerseys
  • air jordans for sale
  • cheap nhl jerseys
  • Cheap NFL Jerseys wholesale
  • cheap nhl jerseys
  • Wholesale Nfl Jerseys Free Shipping
  • cheap jordans for sale