OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH W SPRAWIE PODZIAŁU SOŁECTWA HALICKIE I UTWORZENIA SOŁECTWA BIAŁOSTOCZEK


 Na podstawie Uchwały Nr V/31/15 Rady Miejskiej w Zabłudowie z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Zabłudów oraz Uchwały Nr VI/44/2015 Rady Miejskiej w Zabłudowie z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji
z mieszkańcami sołectwa Halickie Burmistrz Zabłudowa informuje, że na terenie sołectwa Halickie zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne w celu poznania opinii na tematwydzielenia miejscowości Białostoczek z sołectwa Halickie i utworzenia odrębnego sołectwa Białostoczek.
Uprawnionymi do wzięcia udziału w konsultacjach są mieszkańcy sołectwa Halickie wpisani do rejestru wyborców Gminy Zabłudów, posiadający prawa wyborcze według stanu na dzień wejścia w życie niniejszej uchwały.
 
Opinie w przedmiocie utworzenia sołectwa Białostoczek należy wyrazić poprzez oddanie głosu na liście konsultacyjnej[1]. Lista konsultacyjna znajduje się u Sołtysa sołectwa Halickie oraz w Urzędzie Miejskim w Zabłudowie pok. Nr 203 – Biuro Rady Miejskiej. Podpisy na listach będą zbierane od 18 maja 2015r do 31 maja 2015r.
 
Wnioski i uwagi do projektu granic oraz statutu sołectwa Białostoczek należy składać pisemnie na formularzu zgłaszania uwag/wniosków[2]. Konsultowane dokumenty oraz druki formularzy będą dostępne w okresie trwania konsultacji tj. od 18 maja 2015r do 18 czerwca 2015r u sołtysa, w Urzędzie Miejskim w Zabłudowie pok. Nr 203 – Biuro Rady Miejskiej oraz na stronach internetowych Urzędu. Wypełniony formularz można wysłać także pocztą najpóźniej w dniu 18 czerwca 2015r. (decyduje data stempla pocztowego).
 
W dniu 18 maja 2015r o godzinie 17.00 w Szkole Podstawowej w Białostoczku i o godzinie 18.30 w świetlicy wiejskiej w Halickich odbędą się spotkania informacyjne, na których Zespół do przeprowadzenia konsultacji omówi zasady udziału mieszkańców sołectwa w konsultacjach oraz przedstawi treść konsultowanych dokumentów.
 
Wyniki konsultacji zostaną opublikowane na stronach internetowych Urzędu Miejskiego w Zabłudowie oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Zabłudowie.
 
Burmistrz Zabłudowa
/-/ Adam TomanekSZCCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOSTĘPNE SA POD NIŻEJ PODANYM LINKIEM:


[1]wzór listy konsultacyjnej został określony w załączniku Nr 1 do Uchwały Nr VI/44/2015 Rady Miejskiej w Zabłudowie z dnia 30 kwietnia 2015r
[2]wzór formularza został określony w załączniku Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Zabłudowa Nr VII/55/2015 z dnia 4 maja 2015r.Powrót
  • Cheap basketball shoes
  • Cheap jerseys
  • cheap nfl jerseys wholesale
  • cheap hockey jerseys
  • air jordans for sale
  • cheap nhl jerseys
  • Cheap NFL Jerseys wholesale
  • cheap nhl jerseys
  • Wholesale Nfl Jerseys Free Shipping
  • cheap jordans for sale