ODBIÓR ODPADÓW PROBLEMATYCZNYCH


Informuję, iż na nieruchomości w Kowalowcach nr 28 (za Centralą Nasienną pierwsza nieruchomość po lewej stronie) funkcjonuje Punkt Odbioru Odpadów Problematycznych. Do Punktu mieszkańcy Gminy Zabłudów mogą przekazać:

a)      papier i tektura,

b)     metale,

c)      tworzywa sztuczne,

d)     szkło, w tym szkło bezbarwne i kolorowe,

e)      odpady zielone z pielęgnacji parków i ogrodów,

f)      odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji,

g)     przeterminowane leki,

h)     chemikalia (farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe itd.),

i)        zużyte baterie i akumulatory,

j)       zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

k)     meble i inne odpady wielkogabarytowe,

l)       odpady budowlano – remontowe,

m)   zużyte opony.

Do Punktu nie są przyjmowane odpady powstałe w wyniku działalności gospodarczej.

Punkt jest czynny we  wtorki w godzinach 10:00-16:00 i w soboty w godzinach 10:00-16:00


Regulamin korzystania z punktu odbioru odpadów problematycznych

b 

Marta Goralewska
Referat Gospodarki Komunalnej
Urzędu Miejskiego w Zabłudowie
Powrót
  • Cheap basketball shoes
  • Cheap jerseys
  • cheap nfl jerseys wholesale
  • cheap hockey jerseys
  • air jordans for sale
  • cheap nhl jerseys
  • Cheap NFL Jerseys wholesale
  • cheap nhl jerseys
  • Wholesale Nfl Jerseys Free Shipping
  • cheap jordans for sale