LOSOWANIE SKŁADÓW OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH


 
INFORMACJA
Miejskiej Komisji Wyborczej w Zabłudowie
z dnia 20 października 2014 r.
 
w sprawie publicznego losowania składów osobowych Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów, prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r.
 
Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) oraz § 13 ust. 1 Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania terytorialnych komisji wyborczych i obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw  i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów, prezydentów miast (M.P. poz. 783), w związku ze zgłoszeniem do składu obwodowych komisji wyborczych liczby kandydatów przekraczającej ustawową liczbę osób, które mogą być powołane w ich skład - w dniu 23 października 2014 r. o godz. 09:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Zabłudowie ul. Rynek 8, odbędzie się publiczne losowanie składów wszystkich obwodowych komisji wyborczych.
 
 
Przewodnicząca
Miejskiej Komisji Wyborczej w Zabłudowie  
 
                                                                           Emilia KochańskaPowrót
  • Cheap basketball shoes
  • Cheap jerseys
  • cheap nfl jerseys wholesale
  • cheap hockey jerseys
  • air jordans for sale
  • cheap nhl jerseys
  • Cheap NFL Jerseys wholesale
  • cheap nhl jerseys
  • Wholesale Nfl Jerseys Free Shipping
  • cheap jordans for sale