KRYSZTAŁOWA KONICZYNA


          Marszałek Województwa Podlaskiego serdecznie zaprasza do zgłaszania kandydatów do kolejnej XI już edycji konkursu „Kryształowa Koniczyna”.
Przedsięwzięcie skierowane jest do osób, które poświęcają swój czas, kwalifikacje i umiejętności w celu podniesienia poziomu edukacji na obszarach wiejskich. Poprzez nagłośnienie i upowszechnienie ich osiągnięć, chcemy zwrócić uwagę na ważność i, niestety, ciągłą niewystarczalność działań zmierzających do rozwoju edukacji na terenach wiejskich.
          Jurorzy oceniać będą m.in. osiągnięcia kandydatów w rozwijaniu oświaty pozaszkolnej, wolontariatu na rzecz edukacji wiejskiej oraz osiągnięcia naukowe wykorzystywane w praktyce rolniczej, a także szczególne zaangażowanie w organizację oświaty na wsi. Szczegółowe kryteria kwalifikacyjne oraz procedura wyboru omówione zostały w regulaminie.
          Dla laureatów trzech pierwszych nagród organizatorzy ufundowali statuetki oraz nagrody pieniężne w wysokości odpowiednio 3, 2 i 1 tysiąca USD, a dla kolejnych trzech nominowanych - nagrody rzeczowe. Osobne wyróżnienie i nagrodę rzeczową będzie można otrzymać za działalność na rzecz rozwijania i upowszechniania programu 4H na terenach wiejskich i w małych miastach. Wyróżnieniem tym uhonorowani zostaną trzej najlepsi kandydaci wyłonieni w drodze konkursu spośród zgłoszonych kandydatów
        Na zgłoszenia wraz z załącznikami potwierdzającymi osiągnięcia kandydatów (artykuły, dyplomu, rekomendacje itp.) czekamy do dnia 16 września 2011r. Zgłoszenia należy przesłac na adres:

Departament Rolnictwa i Obszarów Rybackich
Urząd Marszałkowski
Województwa Podlaskiego
ul. Kard. St. Wyszyńskiego 1
15 – 888 Białystok


Szczegółowe informacje, karta zgłoszenia kandydata  oraz regulamin dostępne są na stronie:
http://fundacja4h.org.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=111&Itemid=32
Powrót
  • Cheap basketball shoes
  • Cheap jerseys
  • cheap nfl jerseys wholesale
  • cheap hockey jerseys
  • air jordans for sale
  • cheap nhl jerseys
  • Cheap NFL Jerseys wholesale
  • cheap nhl jerseys
  • Wholesale Nfl Jerseys Free Shipping
  • cheap jordans for sale