KARTA DUŻEJ RODZINY - OFERTA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW


W związku z realizacją zadania pn "Karta Dużej Rodziny"  Wojewoda Podlaski w dniu 28 lipca 2014 r. podpisał z Ministrem Pracy i Polityki Społecznej porozumienie, na podstawie którego upoważniony został do zawierania umów z podmiotami funkcjonującymi na terenie województwa podlaskiego, które podejmą działania na rzecz rodzin wielodzietnych, poprzez przyznawanie tym rodzinom szczególnych ulg i uprawnień, w tym wprowadzenie zniżek w opłatach za oferowane przez nich towary oraz świadczone usługi.

Podmioty, które zapewniają rodzinom wielodzietnym uprawnienia na podstawie programu nabywają prawo do posługiwania się znakiem „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”, który może być wykorzystywany w materiałach reklamowych lub informacyjnych (naklejki z ww. znakiem „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny dostarczy Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej). Uczestnictwo w programie odbywa się na koszt i w ramach środków własnych podmiotu.

Lista firm i instytucji oraz oferowanych przez nie zniżek jest na bieżąco aktualizowana i zamieszczona na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (www.rodzina.gov.pl/duza-rodzina/uprawnienia).

Warunkiem przystąpienia do programu jest wypełnienie deklaracji przystąpienia do programu, (dostępnej tutaj, w której podmiot określi, jakiego rodzaju zniżki, ulgi bądź inne korzyści może zaoferować) oraz odesłania na adres: bok@bialystok.uw.gov.pl. Po weryfikacji formularza uzgodnione zostaną szczegółowe warunki współpracy i podpisana umowa pomiędzy Wojewodą Podlaskim a podmiotem, co pozwoli na realizację programu.

Uczestnictwo w programie odbywa się na koszt i w ramach środków własnych podmiotu. W związku z powyższym zwracam się z uprzejmą prośbą o rozpowszechnienie informacji o możliwości przystąpienia do programu firm i instytucji, działających na terenie Gminy.

Wszelkie informacje dostępne są też na stronie internetowej www.bialystok.uw.gov.pl.

Pliki do pobrania:


Osoby do kontaktu:

P. Grażyna Dobrzyniewicz – tel.85 74 39 592, email: gdobrzyniewicz@bialystok.uw.gov.pl

P. Marek Kiryluk – tel.85 74 39 370, email: mkiryluk@bialystok.uw.gov.pl

WOJEWODA PODLASKI

Maciej Żywno

 
Powrót
  • Cheap basketball shoes
  • Cheap jerseys
  • cheap nfl jerseys wholesale
  • cheap hockey jerseys
  • air jordans for sale
  • cheap nhl jerseys
  • Cheap NFL Jerseys wholesale
  • cheap nhl jerseys
  • Wholesale Nfl Jerseys Free Shipping
  • cheap jordans for sale