KARTA DUŻEJ RODZINY


OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA ZABŁUDOWA
z dnia 16 czerwca 2014 roku
 
o wdrożeniu Programu „Karty Dużej Rodziny” na terenie Gminy Zabłudów
 
           
Na podstawieRozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Monitor Polski z dnia 5 czerwca 2014, poz. 755) oraz UchwałąNr 85 Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014r. w sprawie ustanowienia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Monitor Polski z dnia 5 czerwca 2014, poz. 430) Burmistrz Zabłudowa informuje, co następuje:
 
 
Wnioski o przyznanie „Karty Dużej Rodziny” można składać od 16 czerwca 2014 roku.
 
Prawo do korzystania z Programu przysługuje niezależnie od dochodu.
 
Karta jest przyznawana bezpłatnie.
 
Karta przyznawana jest na wniosek członka rodziny wielodzietnej.
 
Do wniosku należy dołączyć:
 
- w przypadku rodzica oraz małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość;
 
- w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia – aktu urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;
 
- w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz zaświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej o planowanym terminie ukończenia nauki
w danej placówce;
 
- w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;
- w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – postanowienie o umieszczenie w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
 
- w przypadku osób, o których mowa w art.37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r.
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – zaświadczenie o pozostawaniu
w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.
 
 
Wniosek oraz informacje o Programie „Karta Dużej Rodziny” uzyskać można
w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Zabłudowie - ul. Rynek 8, 16-060 Zabłudowie,
tel. 85 718 81 00 wew. 26 oraz na stronie www.mops-zabludow.plPowrót
  • Cheap basketball shoes
  • Cheap jerseys
  • cheap nfl jerseys wholesale
  • cheap hockey jerseys
  • air jordans for sale
  • cheap nhl jerseys
  • Cheap NFL Jerseys wholesale
  • cheap nhl jerseys
  • Wholesale Nfl Jerseys Free Shipping
  • cheap jordans for sale