Informacja o waloryzacji emerytur i rent rolniczych


Informacja o waloryzacji emerytur i rent rolniczych
 
 
Jednostki organizacyjne Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, na podstawie art. 48 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, w związku z art. 94 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, od 1 marca 2014 r., przeprowadzają akcję waloryzacji emerytur i rent rolniczych.
Od dnia 1 marca 2014 r. kwoty świadczeń emerytalno-rentowych przysługujących do dnia 28 lutego 2014 r. podlegają waloryzacji wskaźnikiem waloryzacyjnym wynikającym z ustawy o emeryturach i rentach z FUS, wynoszącym 101,6 %. Oznacza to, że kwoty najniższych świadczeń oraz kwoty dodatków przysługujących do świadczeń wzrosną o 1,6 %. Kwota najniższej emerytury pracowniczej (tzw. emerytury podstawowej) od 1 marca 2014 r. wyniesie 844 zł 45 gr miesięcznie (brutto). Waloryzacja emerytur i rent rolniczych polega na przemnożeniu ww. kwoty emerytury podstawowej przez wskaźnik wymiaru ustalony indywidualnie dla każdego świadczenia.
Waloryzacja obejmie około 1,25 mln świadczeń i zostanie przeprowadzona w marcu 2014 r., a dla emerytur i rent wypłacanych kwartalnie – w kwietniu br., w ustalonych dla każdego świadczeniobiorcy terminach płatności. Nowa wysokość świadczeń emerytalnych i rentowych zostanie ustalona w drodze decyzji.
 
 
W załączeniu zestawienie wysokości podstawowych świadczeń z ubezpieczenia społecznego rolników.
 
 
                                                                                     Iwona Nagórka
                                                                                     inspektor
                                                                                     OR KRUS w Białymstoku
 
 
                                                                        
 
 
 


 

Świadczenia z ubezpieczenia emerytalno – rentowego
na dzień
01.03.2014 r.
1.   emerytura i renta podstawowa
2.   dodatek pielęgnacyjny
3.   dodatek pielęgnacyjny dla inwalidy wojennego
4.   dodatek kombatancki
5.   dodatek z tytułu tajnego nauczania
6.   dodatek kompensacyjny
7.   dodatek dla sieroty zupełnej
8.   świadczenie pieniężne (dawniej dodatek) dla żołnierzy zastępczej służby
      wojskowej, nie więcej niż
9.   świadczenie pieniężne za pracę przymusową, nie więcej niż
10. ryczałt energetyczny
12. zasiłek pogrzebowy
13. wysokość miesięcznego przychodu powodująca zmniejszenie
      lub zawieszenie wypłaty świadczenia emerytalno - rentowego:
         70%
       130% 
14. kwota maksymalnego zmniejszenia części uzupełniającej emerytury i renty (części wynoszącej 95 % emerytury podstawowej) w przypadku osiągania przychodu powyżej 70 % do 130%
15. kwota maksymalnego zmniejszenia renty rodzinnej (części stanowiącej
85 % emerytury podstawowej), do której uprawniona jest jedna osoba, w przypadku osiągania przychodu powyżej 70 % do 130 %
844 zł 45 gr
206 zł 76 gr
310 zł 14 gr
206 zł 76 gr
206 zł 76 gr
 31 zł 01 gr
388 zł 62 gr
 
206 zł 76 gr
206 zł 76 gr
 165 zł 71 gr
4.000 zł 00 gr
 
 
2.676 zł 40 gr
4.970 zł 40 gr
 
557 zł 91 gr
 
 
474 zł 25 gr
Świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego, chorobowego i macierzyńskiego
na dzień
01.03.2014 r.
1. zasiłek chorobowy za 1 dzień
2. zasiłek macierzyński
3. jednorazowe odszkodowanie za 1% długotrwałego uszczerbku na zdrowiu
    
     10 zł 00 gr
3.377 zł 80 gr
   650 zł 00 gr

 
 
 
 Powrót
  • Cheap basketball shoes
  • Cheap jerseys
  • cheap nfl jerseys wholesale
  • cheap hockey jerseys
  • air jordans for sale
  • cheap nhl jerseys
  • Cheap NFL Jerseys wholesale
  • cheap nhl jerseys
  • Wholesale Nfl Jerseys Free Shipping
  • cheap jordans for sale