IX, nadzwyczajna sesj Rady Miejskiej


Or.0002.9.2.2015
 
 
 
 
 
 
 
Uprzejmie informuję, iż zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym (t.j Dz. U. z 2013 r. poz. 594.), zwołuję na dzień 31 sierpnia 2015r - IX, nadzwyczajną  Sesję Rady Miejskiej w Zabłudowie VII kadencji samorządu.  Posiedzenie rozpocznie się o godzinie 900 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Zabłudowie.
 
Proponowany przez burmistrza Zabłudowa porządek obrad:
1.   Otwarcie;
2.   Przyjęcie porządku obrad;
3.   Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Zabłudów na 2015 rok;
4.   Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej gminy Zabłudów;
5.   Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy;
6.   Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony;
7.   Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany w uchwale w sprawie utworzenia sołectwa Białostoczek;
8.   Wolne wnioski;
9.   Zamknięcie obrad.
 
 
PRZEWODNICZĄCY RADY

Maciej RoguckiPowrót
  • Cheap basketball shoes
  • Cheap jerseys
  • cheap nfl jerseys wholesale
  • cheap hockey jerseys
  • air jordans for sale
  • cheap nhl jerseys
  • Cheap NFL Jerseys wholesale
  • cheap nhl jerseys
  • Wholesale Nfl Jerseys Free Shipping
  • cheap jordans for sale