INFPRMACJA DLA MIESZKAŃCÓW DOTYCZĄCA SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI


INFORMACJA W SPRAWIE ODBIORU ODPADÓW
 
            Zgodnie z Uchwałą Nr XIX/162/2012 Rady Miejskiej w Zabłudowie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zabłudów obowiązek wyposażenia nieruchomości w pojemnik na gromadzenie odpadów zmieszanych oraz utrzymanie ich w odpowiednim stanie sanitarnym należy do obowiązku właściciela nieruchomości.
            Odbiór odpadów zmieszanych oraz selektywnie gromadzonych odbywać się będzie 1 raz w miesiącu, zgodnie z harmonogramem.
            W lipcu i sierpniu 2013 r. w przypadku braku pojemnika na odpady zmieszane odpady należy gromadzić w workach z tworzywa sztucznego, które zostaną odebrane przez firmę MOP Jarosław Tarachoń obsługującą Gminę Zabłudów w zakresie zbiórki odpadów.
            Worki w dniu odbioru należy wystawić przed posesję lub osobiście wydać je wykonawcy usługi.
         Pojemniki z odpadami zmieszanymi w dniu odbioru należy udostępnić na terenie nieruchomości.INFORMACJA W SPRAWIE WORKÓW DO SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW STAŁYCH
 
 
            Właściciele nieruchomości, którzy zdeklarowali selektywną zbiórkę odpadów, a do chwili obecnej nie otrzymali worków przeznaczonych do tego celu, zostaną w nie zaopatrzeni do dnia 14.07.2013 r.
            Do tego czasu prosimy o gromadzenie selektywnych frakcji w worki nieoznakowane, które zgodnie z harmonogramem w konkretnym dniu zostaną również odebrane.    W związku z wejściem w życie w dniu 01.07.2013 r. znowelizowanej ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, na podstawie, której gmina ma obowiązek m.in. objąć wszystkich właścicieli nieruchomości na terenie gminy systemem gospodarowania odpadami komunalnymi oraz zorganizować system selektywnej zbiórki odpadów komunalnych obejmującej co najmniej następujące frakcje odpadów: papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło i opakowania wielomateriałowe oraz odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji, informujemy:

1.Przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie Gminy Zabłudów wygrała firma Mobilna Obsługa Przedsiębiorstw Jarosław Tarachoń  tel. 85 664 20 99,

2.Obowiązek wyposażenia nieruchomości w pojemniki na gromadzenie odpadów oraz utrzymywanie ich w odpowiednim stanie sanitarnym należy do  WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI,

3.Worki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych zostaną przekazane właścicielom nieruchomości, którzy zdeklarowali system selektywnego zbierania odpadów zostaną przekazane w dniach 05.07.2013 r. – 06.07.2013 r.


                                                                                    BURMISTRZ   ZABŁUDOWA
Powrót
  • Cheap basketball shoes
  • Cheap jerseys
  • cheap nfl jerseys wholesale
  • cheap hockey jerseys
  • air jordans for sale
  • cheap nhl jerseys
  • Cheap NFL Jerseys wholesale
  • cheap nhl jerseys
  • Wholesale Nfl Jerseys Free Shipping
  • cheap jordans for sale