INFORMACJA W SPRAWIE PRZYZNANIA DOTACJI


INFORMACJA W SPRAWIE PRZYZNANIA DOTACJI

 

 

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku, Uchwałą Zarządu nr 141/2011 z dnia 27.04.2011 roku przyznał Gminie Zabłudów dotację w kwocie 6 938,00 zł (słownie: sześć tysięcy dziewięćset trzydzieści osiem zł.) na dofinansowanie zadania: Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zabłudów to jest usługę polegającą na demontażu, transporcie i utylizacji odpadów zawierających azbest w postaci płyt azbestowo - cementowych płaskich oraz falistych pochodzących z nieruchomości z terenu Gminy Zabłudów, tj:

1. Zabłudów, ul. Białostocka 60, w ilości 150 m2

2. Bobrowa 5, w ilości 40 m2

3. Bobrowa 12, w ilości 60 m2

4. Nowosady 32, w ilości 600 m2
Powrót
  • Cheap basketball shoes
  • Cheap jerseys
  • cheap nfl jerseys wholesale
  • cheap hockey jerseys
  • air jordans for sale
  • cheap nhl jerseys
  • Cheap NFL Jerseys wholesale
  • cheap nhl jerseys
  • Wholesale Nfl Jerseys Free Shipping
  • cheap jordans for sale