INFORMACJA W SPRAWIE PRZYZNANIA DOTACJI


INFORMACJA W SPRAWIE PRZYZNANIA DOTACJI

Uchwałą Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Białymstoku nr 48/2013 z dnia 27.02.2013 roku Gminie Zabłudów przyznano dotację w kwocie 14 894,00 zł. (słownie: czternaście tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt cztery zł.):
1) 7 447 zł. (siedem tysięcy czterysta czterdzieści siedem zł.) ze środków udostępnionych przez NFOŚiGW
2) 7 447 zł. (siedem tysięcy czterysta czterdzieści siedem zł.) ze środków udostępnionych przez WFOŚiGW
na dofinansowanie zadania: Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zabłudówto jest usługę polegającą na demontażu, transporcie i utylizacji odpadów zawierających azbest w postaci płyt azbestowo - cementowych płaskich oraz falistych pochodzących z nieruchomości z terenu Gminy Zabłudów, tj:

Adres  obiektu objętego wnioskiem

 Ilość utylizowanego azbestu 
W RAMACH PROJEKTU

do obioru i utylizacji

do demontażu

m2

Mg

m2

Mg

Kucharówka 4 C, 16 - 060 Zabłudów

 

 

280

4,48

Żuki 25, 16 - 060 Zabłudów

 

 

160

2,56

Zabłudów, ul. Chdokiewicza 35, 16-060 Zabłudów

 

 

100

1,6

Zabłudów, ul. Muchawiecka 10, 16 - 060 Zabłudów

 

 

80

1,28

Zabłudów, ul. Cerkiewna 10, 16 - 060 Zabłudów

 

 

110

1,76

Halickie 31, 15 - 593 Białystok

 

 

210

3,36

Skrybicze 1, 15 - 606 Białystok

 

 

224

3,58

Bobrowa 10, 16 - 060 Zabłudów

 

 

188

3,01

Rafałówka 4, 16 - 060 Zabłudów

 

 

110

1,76

Protasy 6, 16 - 060 Zabłudów

 

 

180

2,88

Protasy 44 B, 16 - 060 Zabłudów

130

2,08

 

 

Ryboły 160, 16 - 060 Zabłudów

 

 

140

2,24

Kuriany 96, 15 - 589 Białystok

140

2,24

 

 

Kuriany 12, 15 - 588 Białystok

 

 

190

3,04

Ciełuszki 26, 16 - 060 Zabłudów

 

 

50

0,8

Żuki 5, 6 - 060 Zabłudów

350

5,6

 

 

RAZEM

620

9,92

2022

32,35
Powrót
  • Cheap basketball shoes
  • Cheap jerseys
  • cheap nfl jerseys wholesale
  • cheap hockey jerseys
  • air jordans for sale
  • cheap nhl jerseys
  • Cheap NFL Jerseys wholesale
  • cheap nhl jerseys
  • Wholesale Nfl Jerseys Free Shipping
  • cheap jordans for sale