INFORMACJA DLA ROLNIKÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ


Oddział Regionalny KRUS w Białymstoku informuje…
 
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Białymstoku informuje, że zgodnie z art. 5a ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2008 r., nr 50, poz. 291, z późn. zm.), osoby podlegające ubezpieczeniu społecznemu prowadzące dodatkowo pozarolniczą działalność gospodarczą zobowiązane są złożyć w Kasie zaświadczenie albo oświadczenie, że nie została przekroczona kwota podatku dochodowego od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej za poprzedni rok podatkowy. Zaświadczenie albo oświadczenie należy dostarczyć w terminie do dnia 31 maja 2013 r.
Przekroczenie kwoty 3 011 zł należnego za 2012 rok podatku dochodowego od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej prowadzonej w 2012 r., bądź niezachowanie terminu złożenia zaświadczenia albo oświadczenia w KRUS w ustawowym terminie, będzie skutkowało ustaniem ubezpieczenia społecznego rolników od dnia 1 czerwca 2013 r., chyba że nastąpi zaprzestanie prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w sposób trwały lub okresowy przed upływem terminu na złożenie zaświadczenia albo oświadczenia.
Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 kwietnia 2013 r. (M.P. poz. 309) roczna kwota graniczna należnego podatku dochodowego za rok 2013 od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej wynosi 3 092 zł.
 
 
                                                                                              DYREKTOR
                                                                                  mgr Barbara Sołomiewicz
 Powrót
  • Cheap basketball shoes
  • Cheap jerseys
  • cheap nfl jerseys wholesale
  • cheap hockey jerseys
  • air jordans for sale
  • cheap nhl jerseys
  • Cheap NFL Jerseys wholesale
  • cheap nhl jerseys
  • Wholesale Nfl Jerseys Free Shipping
  • cheap jordans for sale