ASF - OBOWIĄZKI HODOWCÓW TRZODY CHLEWNEJ


Powiatowy Lekarz Weterynarii w Białymstoku przypomina o obowiązkach hodowców świń w zakresie bioasekuracji gospodarstw położonych na terenie ochronnym oraz objętym ograniczeniami wymienionych w niniejszym rozporządzeniu, a obejmujących:
1.    utrzymywanie świń w gospodarstwie w sposób wykluczający kontakt z wolno żyjącymi dzikami;
2.    sporządzenie przez posiadaczy świń spisu posiadanych świń, z podziałem na prosięta, warchlaki, tuczniki, lochy, loszki, knury i knurki, oraz bieżące aktualizowanie tego spisu;
3.    karmienie świń paszą zabezpieczoną przed dostępem zwierząt wolno żyjących;
4.     wyłożenie mat dezynfekcyjnych odpowiednio przed:
·         wjazdami i wejściami do gospodarstw, w których są utrzymywane świnie, oraz wyjazdami i wyjściami z tych gospodarstw,
·         wejściami do pomieszczeń, w których są utrzymywane świnie, i wyjściami z tych pomieszczeń
– a także stałe utrzymywanie wyłożonych mat w stanie zapewniającym utrzymanie skuteczności działania środka dezynfekcyjnego;
5.    stosowanie przez osoby mające kontakt z dzikami środków higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka szerzenia się afrykańskiego pomoru świń, w tym odkażanie rąk i obuwia;
6.    bieżące oczyszczanie i odkażanie narzędzi oraz sprzętu wykorzystywanych do obsługi świń.
 
Jednocześnie zwracam się z uprzejmą prośbą o przekazanie w/w informacji sołtysom oraz rolnikom indywidualnym ze szczególnym zwróceniem uwagi na następujące kwestie:
1.    Należy pamiętać o obowiązku oznakowania utrzymywanej trzody chlewnej –art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz. U. 2004 Nr 91 poz. 872) i zgłaszania do ARiMR wszystkich zmian liczebności w stadzie, co wynika z art. 12 ust 3, wymienionej ustawy.
2.    Posiadacz świń informuje urzędowego lekarza weterynarii o każdym przypadku padnięcia świni w gospodarstwie położonym na obszarze ochronnym lub na obszarze objętym ograniczeniami – § 15 ust. 2 „rozporządzenia w sprawie ASF”.
3.    W przypadku uboju zwierząt na terenie gospodarstwa, fakt ten podlega obowiązkowi zgłaszania do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii - § 4 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 października 2010 r w sprawie wymagań weterynaryjny przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny (Dz. U. 207 poz. 1370 z późn. zm.), a w przypadku uboju świń w gospodarstwach położonych na terenie objętym ograniczeniami dodatkowo musi być spełniony warunek: świnie przed ubojem były utrzymywane w gospodarstwie przez 30 dni i zostaną one poddane badaniu przedubojowemu, a ich mięso zostanie poddane badaniu poubojowemu. Próbki do badań laboratoryjnych w kierunku wykrycia wirusa ASF są pobierane przy przeprowadzaniu badania przedubojowego świń lub badania poubojowego mięsa- § 2a w/w rozporządzenia. Formularz zgłoszeniowy dostępny pod adresem: http://piwbial.pl/pliki.html
4.    Na obszarze ochronnym oraz objętym ograniczeniami zakazuje się wykonywania czynności związanych z obsługą świń przez osoby, które w ciągu ostatnich 72 godzin uczestniczyły w polowaniu na zwierzęta łowne lub odłowie takich zwierząt- § 2 ust. 1 pkt 2 „rozporządzenia w sprawie ASF”.
5.    Dopuszcza się przemieszczanie tuczników z gospodarstw położonych na terenie objętym ograniczeniami poza ten obszar z zastrzeżeniem wyjątku, gdy pochodzą one z gospodarstwa, w którym liczba utrzymywanych świń w dniu pobrania próbek do badania w kierunku ASF pobranych w okresie 15 dni przed planowanym przemieszczeniem, nie przekraczała 5 sztuk- § 4 ust. 4 „rozporządzenia w sprawie ASF”.
 
6.    Należy zgłaszać o każdym przypadku znalezienia padłego dzika/ów na terenie powiatu białostockiego do Powiatowego Inspektoratu weterynarii w Białymstoku ul. Zwycięstwa 26B 15-959 Białystok tel. 85-651-67-46 lub 85 652-26-35 pon - pt w godz. 7:30- 15:30. Po godzinach urzędowania Inspektoratu proszę o zgłaszania przypadków padłych dzików do wyznaczonych Urzędowych Lekarzy Weterynarii- lista przyjmujących zgłoszenia stanowi załącznik do pisma.
 
 
Jednocześnie informuje się, że każde przemieszczanie świń z terenu powiatu białostockiego musi być zaopatrzone w świadectwo zdrowia wystawiane przez organ Inspekcji Weterynaryjnej.Powrót
  • Cheap basketball shoes
  • Cheap jerseys
  • cheap nfl jerseys wholesale
  • cheap hockey jerseys
  • air jordans for sale
  • cheap nhl jerseys
  • Cheap NFL Jerseys wholesale
  • cheap nhl jerseys
  • Wholesale Nfl Jerseys Free Shipping
  • cheap jordans for sale